Jazyk   

Divízia

ENVITAZ

O nás

Novinky

BENTONIT

BENTONITY

           RAD S

           RAD F

           RAD P

           RAD A

           RAD D

           RAD PK

           PETLIT

BENTONITE

Ložisko

Lieskovec

 BENTONITES

Závod

Žiar nad Hronom

  BENTONIT

Kontakt 

Kontakt

Mapa

 

 

BENTONITY RADU D                                                                                                    


BENTONITY radu D pre VRTNÉ TECHNOLÓGIE sú upravované aktivované bentonity, vhodné pre použitie pri vŕtaní. 

Výber surovín a spôsob ich spracovania sú zamerané na využitie reologických a tesniacich vlastností bentonitu.

 

Rozdelenie vrtných bentonitov podľa ich využitia:

  

Bentonity pre vrtné suspenzie:

 

BENTONIT D 130

BENTONIT D 140

BENTONIT D 230

 

Bentonity pre utesnenia vrtov:

 

BENTOPRESS IDEÁL

BENTOPRESS 250

BENTOPRESS 500

 

Bentonit na výrobu výplní geotermálnych vrtov:

 

BENTOSAND

  

 

ENVIGEO, a.s., divízia ENVITAZ, Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO

Tel.: +421 48 47124 30, Fax: +421 48 47124 23, E-mail: envitaz@envigeo.sk