Jazyk   

Divízia

ENVITAZ

O nás

Novinky

BENTONIT

BENTONITY

           RAD S

           RAD F

           RAD P

           RAD A

           RAD D

           RAD PK

           PETLIT

BENTONITE

Ložisko

Lieskovec

 BENTONITES

Závod

Žiar nad Hronom

  BENTONIT

Kontakt 

Kontakt

Mapa

 

 

BENTONITY RADU S                                                                                                    


STAVEBNÉ BENTONITY radu S sú vyrábané z aktivovaných a neaktivovaných bentonitov. 

Výber surovín a spôsob ich spracovania sú zamerané na využitie reologických a tesniacich vlastností bentonitu.

 

Rozdelenie stavebných bentonitov podľa ich využitia:

 

Bentonity pre tesniace účely:

 

BENTONIT S 011

BENTONIT S 111

BENTONIT S 010

BENTONIT S 110

BENTONIT S 110E

 

Bentonit pre výrobu plastifikačných prísad, tesniacich suspenzií, cementačných zmesí (mix, cement - bentonit):

 

BENTONIT S 130

 

Bentonit pre zlepšenie uzemnenia:

 

BENTONIT 110

 

Bentonitovo-kremenné aditívum do solidifikačných zmesí:

 

BENTOSAND

ENVIGEO, a.s., divízia ENVITAZ, Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO

Tel.: +421 48 47124 30, Fax: +421 48 47124 23, E-mail: envitaz@envigeo.sk