Jazyk   

Divízia

ENVITAZ

O nás

Novinky

BENTONIT

BENTONITY

           RAD S

           RAD F

           RAD P

           RAD A

           RAD D

           RAD PK

           PETLIT

BENTONITE

Ložisko

Lieskovec

 BENTONITES

Závod

Žiar nad Hronom

  BENTONIT

Kontakt 

Kontakt

Mapa

 

 

BENTONITY RADU P                                                                                                    


BENTONITOVÉ PLNIVÁ radu P sú vyrábané z aktivovaných a neaktivovaných, selektívne ťažených a upravovaných bentonitov. 

Výber surovín a spôsob ich spracovanie sú zamerané na dosiahnutie vysokej kvality výsledného produktu.

 

 

Názov výrobku:

 

BENTONIT P 130

BENTONIT P 135 S

BENTONIT P 140

BENTONIT P 131

 

 

 

 

 

ENVIGEO, a.s., divízia ENVITAZ, Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO

Tel.: +421 48 47124 30, Fax: +421 48 47124 23, E-mail: envitaz@envigeo.sk