Jazyk   

Divízia

ENVITAZ

O nás

Novinky

BENTONIT

BENTONITY

           RAD S

           RAD F

           RAD P

           RAD A

           RAD D

           RAD PK

           PETLIT

BENTONITE

Ložisko

Lieskovec

 BENTONITES

Závod

Žiar nad Hronom

  BENTONIT

Kontakt 

Kontakt

Mapa

 

 

BENTONITY RADU F                                                                                                    


ZLIEVARENSKÝ BENTONIT je vyrábaný zo selektívne ťažených, aktivovaných a upravovaných bentonitov.

Výber surovín a spôsob ich spracovanie sú zamerané na dosiahnutie vysokej kvality výsledného produktu.

 

 

Názov výrobku:

 

BENTONIT F 130

ENVIGEO, a.s., divízia ENVITAZ, Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, SLOVENSKO

Tel.: +421 48 47124 30, Fax: +421 48 47124 23, E-mail: envitaz@envigeo.sk